Nyheter  Tirsdag 18. februar 2020

Forsikringer for koret

Som medlemmer av Norsk sangerforum får dere tilbud om gunstige forsikringsavtaler

IF logo

Dersom dere velger å bruke våre avtaler om kollektiv forsikring, får dere en kombinert ulykkes- og verdisakforsikring til gunstige vilkår.

Forsikringen dekker korets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller som befinner seg i korets øvingslokale eller lager. Korets eiendeler er forsikret for 10.000 kroner multiplisert med antall medlemmer - maksimalt 200.000 kroner. Forsikringen kan også dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte med maks. 10.000 kroner.

Dersom koret har verdier over 200.000 kroner, kan dere tillegsforsikre dette. Det tegnes tillegg på 50.000 kroner til en pris av 700 kroner. Hvis det er behov, kan koret tegne flere tillegg.


Når koret bruker utstyr fra lager, dekkes dette på verdisaksvilkår, begrenset til 200.000 kroner. Verdisaksforsikringen omfatter f.eks. fane, lydanlegg og musikkinstrumenter. Den gjelder over hele verden, og dekker skade når utstyret står på lager, brukes på øvelse eller konsert, er under transport og under opphold underveis.

Dere kan også tilleggsforsikre bunader med utstyr på verdisaksvilkår. Forsikringssum er 50.000 kroner, og prisen er 170 kroner per år. Hvis koret trenger slik tilleggsforsikring, ta kontakt med oss.