Nyheter  Onsdag 29. april 2020

Et av korene skal øve i et parkeringshus

Korene sliter med å finne store nok lokaler til sine øvelser etter at musikkens veileder for smittevern kom. Heldigvis fant noen kor hjelp på Sagene i Oslo.