Nyheter  Torsdag 11. mars 2021

Aktivitetsmidler for kor

Mandag 15. mars er fristen for å søke konsertstøtte fra støtteordningen aktivitetsmidler for kor.

Selv om det er liten aktivitet nå anbefaler vi å planlegge konserter som normalt fremover. Aktivitetsmidler for kor er støtteordninger som stimulerer til konserter i samarbeid med profesjonelle aktører. For å lese mer om støtteordningen kan dere følge denne lenken.

https://aktivitetsmidler.no/