Gratis noter fra Norsk sangerforumNorsk sangerforum samarbeider med musikksamlinger over hele verden. Vi digitaliserer manuskripter og notetrykk som er "falt i det fri" (Public Domain) og gir dem til deg og alle andre som vil bruke dem.

Det eneste kravet vi stiller til deg som bruker notene vi publiserer, er at du ikke tar betalt for det hvis du deler dem videre.

Notene kan du laste ned i ulike formater: pdf (for å skrive dem ut på papir), MuseScore (for å bruke dem i dataprogrammer), mp3 (for å lytte til musikken) og andre.

Notesamlingene våre øker stadig. Klikk på en av knappene nedenfor, så kommer du til noen av samlingene vi publiserer.

Blandakor Damekor Mannskor