Kurs i digitale korstemmer trinn I og II i Tromsø 2.-4. nov. 2018

Digitale Stemmer 2

Helga 2.-4. nov. 2018 inviterer Troms sangerforum til nytt kurs i bruk av digitale verktøy for å øve inn korstemmen, digitale stemmer. Det første kurset ble arrangert i Tromsø nov. 2016, og dette kurset blir todelt med tilbud både til nybegynnere og de som gikk på kurs I (har litt erfaring med å bruke programmet). Du lærer hvordan du ved hjelp av gratis programvare kan skrive noter og dele dem med de andre sangerne i koret ditt, samt lage lydfiler av notene du har skrevet. Du lærer også hvordan hver av sangerne kan bruke de digitale notene til å øve stemmene sine, enten ved datamaskinen eller på smarttelefoner/nettbrett. Kursleder er Kjetil Aamann, som er kordirigent og musikklærer, til daglig ansatt hos Norsk sangerforum.