Om Norsk sangerforum

Et korforbund for hele landet
Kor og vokalgrupper over hele landet - fra Svalbard til Agder, velger Norsk sangerforum som sitt korforbund. Vi er en av landets største organisasjoner for amatørkor.

Som medlem får du tilgang til en rekke økonomiske støtteordninger og rabattavtaler, og du blir del av et landsdekkende fellesskap av sangere.

Norsk sangerforum sine distriktsledd har kontorer mange steder i landet, men alle medlemskor kan også få hjelp fra hovedkontoret vårt.

Vi er en moderne organisasjon som samarbeider med mange andre for at du og koret ditt skal ha så gode forhold som mulig.

Norsk sangerforum er et enkelt og billig korforbund. Målet vårt er at så mye som mulig av de pengene dere har blir værende i koret. Derfor er de fleste aktivitetene våre gratis, og medlemskontingenten er så lav som mulig.