Velkommen til Østfold sangerforum

Østfold sangerforum (Øsf) er et distriktsforbund av Norsk sangerforum, et regionalt forbund for kor og vokalgrupper i Østfold som er medlem i Norsk sangerforum. Per i dag har 39 kor og vokalgrupper valgt å slutte seg til Øsf, og vi har en medlemsmasse på omkring 1150 sangere. Det kommer stadig nye kor til.  
Vi er et bindeledd mellom korene våre og arrangerer også kurs, felleskonserter og andre aktiviteter. I Østfold sangerforum er vi opptatte av brukermedvirkning. Det betry at vi i styret tar kontakt med korene og at vi gjerne ser at dere tar kontakt med oss dersom dere har forslag til aktiviteter eller saker Øsf skal jobbe med.
Følg oss og "lik" oss på  Facebook også. Østfold sangerforum er medlem av Østfold musikkråd, og leder sitter i styret for Ømr, samt i styret for Norsk sangerforum.

Kontingent per sanger per år: Kun kr 95,- til Norsk sangerforum sentralt og kr 5,- til Østfold sangerforum.

Dirigentkurs 1 igang!

Østfold sangerforum som teknisk arrangør i Koralliansens utdanningsrekke.

Dirigentopplæring! Modul 2 er nå avsluttet!

Koralliansen og Norsk sangerforum med Østfold sangerforum som teknisk arrangør ønsket fredag 7. september kursdeltakerne velkommen. Modulen har seks påmeldte, (en måtte melde avbud i siste liten) under kyndig ledelse av Nina T. Karlsen! Fremtidens dirigenter i koret ditt? En av dem har allerede fått vikarstilling i et Fredrikstad-kor. Andre kurshelg ble avsluttet 18. november med fornøyde deltakere.

Temakurs i rytmisk korledelse!

Østfold sangerforum har fått støtte av Koralliansen til gjennomføring av kurs i rytmisk korledelse., og vi har fått en kapasitet på området til å lede kurshelga; Thue Thesbjerg fra Danmark. Nå er vi i gang!

2018 - Nok et spennende år for kor i Norge og Østfold. Fokus på dirigentutdanning!

Koralliansen, Kulturalliansen, dirigentutvikling, akustikk og gode øvingsrom. Dette er områder som står sentralt i Norsk sangerforum og dermed også Østfold sangerforum

Kontakt oss

Østfold sangerforum
ostfold.sangerforum@musikk.no


Leder: Kari Spæren, 47279496
St. Croixg 25, 1607  FREDRIKSTAD
E-post: k.sand@icloud.com