Nyheter  Tirsdag 5. desember 2023

Oppfølgingsklasse for dirigenter med påfølgende konsert.

Koralliansen, med Østfold sangerforum som teknisk arrangør, ønsker velkommen til dirigentkurs for kordirigenter som i dag dirigerer kor og har gjennomført dirigentkurs 2 eller har annen adekvat utdannelse. Fokus på musikalsk tydelighet, både gjennom teknikk og formidling. Kurset avsluttes med at deltakerne får dirigere hvert sitt nummer i en konsert i Bibliotekets aula i Fredrikstad med et øvingskor. Instruktør Ingrid Danbolt.

(3) Koralliansen og Østfold sangerforum inviterer til Oppfølgingskurs for dirigenter - fordypningskurs | Facebook