Drifts- og produksjonsstøtte

Kor som holder et høyt nivå kan søke støtte til driften fra Aktivitetsmidler.