Korbrosjyre!

Styret i Østfold sangerforum har i en tid arbeidet med å lage et hefte, en brosjyre, der vi presenterer kor som er medlem hos oss. Vi er skikkelig stolte over å presentere resultatet! Den digitale versjonen er tilgjengelig her. De trykte brosjyrene vil bli distribuert til biblioteker, servicetorg, litteraturhus, konsertlokaler og andre steder der sanginteresserte folk i vår del av Viken er. Vi håper synliggjøringa fører til at folk begynner å synge i kor.