Lån av instrument og skjøteledning

Østfold sangerforum har 10 meter skjøteledning og et godt el-piano som korene i Østfold sangerforum kan låne ved henvendelse.