Støtte til korøvelse

Dere kan søke voksenopplæringsstøtte for korøvelsene deres. Som medlem av Norsk sangerforum er dere også medlemmer av Musikkens studieforbund og har lovfestet rett til å slik støtte.