Dette er Østfold sangerforum

Per i dag har 35 kor og vokalgrupper valgt å slutte seg til Østfold sangerforum som i dag er den mest aktive kororganisasjon i vår del av Viken. Vi arrangerer kurs for styrer, korister og dirigenter i et stort omfang. I 2023 fikk vi VOFO Vikens opplæringspris! I tillegg inviterer vi korene til å delta i felleskonserter, og nå også inspirasjonshelger. Per i dag er tett oppunder tusen sangere organisert hos oss. Nye kor kommer til, og vi ønske velkommen til "Catch", "Verdenskoret" og "Moss frimurer sangforening".

Østfold sangerforum er ikke bare en aktiv organisasjon, det er også et rimelig alternativ for deg og koret ditt. Per medlem og år koster det kr. 120,- . Kr. 5,- av disse går til oss i Østfold sangerforum. Vi utfordrer alle til sammenlikne med andre kororganisasjoner i Østfold. Vi er rimeligst. Det betyr at koret ditt sitter igjen med et solid overskudd fra voksenopplæringsmidlene og momskompensasjon når kontingenten er betalt.

I Østfold sangerforum er vi svært opptatt av brukermedvirkning. Det betyr at vi i styret ofte tar kontakt med korene som er medlemmer hos oss. Vi ringer til dere! Det betyr også at vi setter pris på henvendelser fra korene og andre som er interessert i organisasjonen vår. Fortell oss hva du og koret ditt er opptatt av og hva vi kan hjelpe dere med. Følg oss og "lik" oss på Facebook også.

Østfold sangerforum ser bredden i musikklivet som viktig. Derfor er vi medlem av Østfold musikkråd, og vil gjøre en jobb for å utvikle hele musikklivet i fylket. Et av våre styremedlemmer sitter i ØMRs styre, flere av våre kormedlemmer sitter i lokale musikkråd.

Petter Spæren, styremedlem i ØSF, er styreleder i Norsk sangerforum og er også styremedlem i Krafttak for sang

Kontingent per sanger per år er kun kr 115,- til Norsk sangerforum sentralt og kr 5,- til Østfold sangerforum.