22.-23. januar 2022 Oppfølgingskurs for dirigenter med påfølgende konsert

I oktober 2020 fikk Østfold sangerforum tildelt utviklingsmidler fra Koralliansen. Vi ville lage et oppfølgingskurs for dirigenter. Som en avslutning på helgekurset skulle dirigentene lede et prosjektkor, (gruppe fra Borg Vokal), i en en ekte konsertsituasjon. Det ble en suksess! Flotte prestasjoner og gode tilbakemeldinger etter konserten i Bibliotekets aula, Fredrikstad. I januar 2022 gjentar vi suksessen med nye midler fra Koralliansen!

Lenke til utfyllende informasjon om arrangementet