Nyheter  Søndag 24. januar 2021

Videoer til bruk i en pandemitid.

Vi har fått Andreas Stensholt til å lage videoer med fokus på oppvarming og stemmebruk. Henrik Brusevold forklarer skritt for skritt hvordan du kan lage en digital korøvelse. Klikk på lenka for å velge videoer.