Velkommen til Akershus sangerforum

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og annet som forhåpentligvis kan være av interesse.

Akershus sangerforum - tidligere Akershus korforbund - er et distriktsforbund av Norsk sangerforum, et regionalt forbund for kor og vokalgrupper i Akershus som er medlem i Norsk sangerforum. Vi prøver å være et bindeledd mellom korene våre og holder også kurs, felleskonserter og andre aktiviteter for medlemskorene. Dersom du har forslag til aktiviteter bare ta kontakt.

DIGITAL OPPLÆRING for dirigenter/instruktører

DIGITAL OPPLÆRING i grunnleggende musikkteori og gehør for dirigenter/instruktører

Lørdag 15. oktober kl. 10.00 - 15.00

Fysisk samling + nettsamling 3 timer
Notekurs II MUSIKKLÆRE

Vi inviterer til kurs i musikklære for sangere.

18. oktober kl 18.00 - 21.00

Hva er forskjellen mellom sforzando og marcato? Skal jeg synge fortere eller saktere når det står 'meno mosso' over notene? Hva betyr c.b.ch.?

I tillegg til notene som står på arket ditt, finner du mange tegn, ord og uttrykk som kan være nyttig å kjenne til.
På dette kræsj-kurset i musikklære, får du en kjapp innføring i hvordan tempo, styrkegrader, betoning etc. uttrykkes på notearket.

Repertoar-kurs

Dette er kurset for medlemmer i musikkutvalg/noteutvalg og andre som vil lære mer om å velge repertoar til koret sitt.

26. oktober kl 18.00 - 21.00

Fysisk samling + nettsamling 2. november.


Kurs i styrearbeid er gjennomført

Kurs i styrearbeid 18. april er gjennomført. Denne gangen hadde vi Marit Sørlie som kursholder, daglig leder i Voksenopplæringsforbundet i Akershus. Hun har lang og allsidig erfaring i organisasjonsarbeid.