Nyheter  Torsdag 2. juni 2022

Dirigentkurs - Temakurs - Digitale noter

Koralliansen og Akershus sangerforum inviterer dirigenter til en helg med digitale noter.

Kjaere gutten min

Helg med digitale noter 15.-16. oktober 2022

I løpet av pandemien er mer enn tusen notemanuskripter digitalisert i en nasjonal dugnad. Derved blir notene bevart for framtiden, og er tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem.

Kurset gir en gjennomgang av dette repertoaret og bruken av det. Vi presenterer repertoar av kjente og ukjente komponister fra inn- og utland. Mye av musikken er aldri tidligere publisert. Notene som er digitalisert kan du sjekke ut her.

Notene vi har digitalisert er hentet fra mange ulike kilder. Nasjonalbibliotekets samling av musikkmanuskripter er bare en av dem. Også samlinger hos enkelte kor, samt biblioteker i utlandet har bidratt.

På dette temakurset får du et innblikk i dette notematerialet. Her får du også lære hvordan du kan tilpasse notene til bruk i ditt arbeid i kor. Vi viser blant annet hvordan du kan gi sangere individuelle hjelpemidler til innstuderingen.

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å ha nytte av kurset. Men du bør ta med deg en datamaskin til kurset (Windows, Mac eller Linux), og gjerne en mobiltelefon og/eller nettbrett.

Alt notemateriell vi presenterer er gratis, det er også eventuell programvare du trenger.

Kurset gjennomføres over to dager (lørdag og søndag). Begge dager fra klokka 10:00 til 16:00. Påmelding innen 30. september.

Kurssted Akershus musikkråd, Trondheimsveien 50e, Kjeller (Lillestrøm kommune) - Kursavgift kr 500,- Instruktør Kjetil Aamann.

Begrenset antall plasser. Påmelding skjer i dette skjemaet.