Nyheter  Torsdag 2. juni 2022

Temakurs på nett - Digitale noter

Koralliansen inviterer til nettkurs over tre kvelder med digitale noter.

Kjaere gutten min

Onsdagskvelder med digitale noter 19. og 26. oktober samt 2. november 2022

I løpet av pandemien er mer enn tusen notemanuskripter digitalisert i en nasjonal dugnad. Derved blir notene bevart for framtiden, og er tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem.

Temakurset gir en gjennomgang av dette repertoaret og bruken av det. Vi presenterer repertoar av kjente og ukjente komponister fra inn- og utland. Mye av musikken er aldri tidligere publisert. Notene som er digitalisert kan du sjekke ut her.

Notene vi har digitalisert er hentet fra mange ulike kilder. Nasjonalbibliotekets samling av musikkmanuskripter er bare en av dem. Også samlinger hos enkelte kor, samt biblioteker i utlandet har bidratt.

På dette temakurset får du et innblikk i dette notematerialet. Her får du også lære hvordan du kan tilpasse notene til bruk i koret ditt. Vi viser blant annet hvordan du kan lage individuelle hjelpemidler slik at sangerne lettere kan lære seg stemmen.

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å ha nytte av kurset.

Alt notemateriell vi presenterer er gratis, det er også eventuell programvare du trenger.

Kurset gjennomføres på nett over tre onsdagskvelder 19. oktober, 26. oktober og 2. november, alle dager fra kl 19.00 til 21.00. Påmeldingsfrist er 30. september. Påmeldte deltakere vil få tilsendt en lenke til kurset i forkant.

Akershus sangerforum er teknisk arrangør av temakurset.

Instruktør Kjetil Aamann.

Begrenset antall plasser. Påmelding skjer i dette skjemaet.