Tillitsvalgte i Akershus sangerforum

Styre

  • Leder Leif Langen
  • Nestleder Eli Dalsbø
  • Styremedlem Christian Kierulf
  • Styremedlem Marit Utheim
  • Styremedlem John Retteraas
  • Vararepresentant Arild Sundt-Hansen


Valgkomite

  • Per Arvid Nordli
  • Jo Egil Skjerven
  • Charlotte Andersson (vararepresentant)