Tillitsvalgte i Akershus sangerforum

Styre

  • Leder Leif Langen
  • Nestleder Eli Dalsbø
  • Styremedlem Ole Emil Holth
  • Styremedlem Live Kilden
  • Styremedlem Wenche Majorsæter
  • Vararepresentant Christian Kierulf


Valgkomite

  • Linda Nygård
  • Per Arvid Nordli
  • Jo Egil Skjerven (vararepresentant)