Tillitsvalgte i Akershus sangerforum

Styre

  • Leder Leif Langen
  • Nestleder Eli Dalsbø
  • Styremedlem Karin Nordal
  • Styremedlem Marit Utheim
  • Styremedlem Terje Nordskaug
  • Vararepresentant Arild Sundt-Hansen


Valgkomite

  • Per Arvid Nordli
  • Ingun Brunborg
  • Charlotte Andersson (vararepresentant)