Handlingsplan for Akershus sangerforum 2022-2024

Akershus sangerforum er en frittstående sammenslutning av kor og vokalgrupper, og er et kompetansesenter for kor- og vokalmusikk i regionen Akershus. Akershus sangerforum er tilsluttet Norsk sangerforum.


Organisatorisk Akershus sangerforum er et servicesenter for musikklivet i regionen Akershus. I perioden skal vi:

 • Ha et sekretariat med enkle rutiner for kontakt, rapportering og drift
 • Gi råd og veiledning i inkluderings- og rekrutteringsspørsmål
 • Sørge for kompetanseutvikling av tillitsvalgte på regionalt nivå
 • Spille en aktiv rolle i Norsk sangerforum og paraplyorganisasjoner


Samarbeid

Akershus sangerforum samarbeider med andre organisasjoner og institusjoner, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I perioden skal vi:

 • Søke samarbeid med andre aktører i faglige, organisatoriske og politiske saker
 • Spille en aktiv rolle i Akershus musikkråd og eventuelt andre regionale musikkråd
 • Samarbeide med relevante organisasjoner og institusjoner i og utenfor Norge


Opplæring

Akershus sangerforum tilbyr opplæring så vel organisasjonsfaglig som musikkfaglig til sine medlemmer. I tillegg tilbys teknologisk støtte og veiledning til medlemskorene ved innføring og bruk av relevante digitale verktøy for effektivisering av administrasjon og musikalsk utvikling i koret. I perioden skal vi:

 • Gjennomføre prosjekter for digitalisering av kor
 • Gi regionale kurstilbud til medlemmene
 • Tilby opplæring på ulike nivåer
 • Sikre at opplæringstilbudene har en høy faglig kvalitet


Informasjon og service

Akershus sangerforum gir informasjon til medlemslagene, samarbeidspartnere, potensielle medlemmer og andre. I perioden skal vi:

 • Drifte et nettsted med oppdatert og relevant informasjon
 • Bruke sosiale medier aktivt
 • Invitere til informasjonsmøter
 • Bistå i formidling av informasjon om medlemmenes aktiviteter
 • Gi løpende veiledning og råd til medlemmene


Økonomi

Akershus sangerforum arbeider for å styrke medlemslagenes økonomi. I perioden skal vi:

 • Arbeide politisk for å sikre gode rammevilkår for kor og vokalgrupper i regionen Akershus gjennom Norsk sangerforum, Akershus musikkråd og eventuelt andre regionale sammenslutninger
 • Opprettholde lave deltakeravgifter på kurs og arrangementer i vår regi
 • Holde en fortsatt lav medlemskontingent