Nyheter  Tirsdag 21. mars 2023

Økonomikurs - "Hver krone teller"

Akershus sangerforum inviterer til økonomikurs mandag 15. april kl.18.30-20.30 - Kurset er fysisk, Kurssted, Kjeller (Akershus musikkråd) Trondheimsveien 50e

Nye penger 20171115 121822

Målgruppen er leder og kasserer, men også aktuelt for styret i sin helhet.

Alle kor bør ha et styre som er orientert om den økonomiske driften og styrets ansvar for økonomistyring.

KURINNHOLD

MOMS refusjon – VO-tilskudd – Andre tilskuddsordninger, Økonomistyring og økonomisk drift
Årsoppgjør; driftsregnskap og eventuelle prosjektregnskap - Balanse - Budsjett og regnskapsrutiner; internkontroll –bilagshåndtering - Regnskapsrapportering
Økonomisk ansvar for styremedlemmer
Hvilket personlig økonomisk ansvar risikerer styremedlemmer i kor? – Når kan et styremedlem bli personlig ansvarlig? Hva kan et kor bestemme/styret vedta i økonomiske saker?

Kursholder: Jon G. Olsen daglig leder i Akershus musikkråd

Kursavgift kr 200,-