Nyheter  Mandag 28. august 2023

For en mulighet!

Akershus sangerforum har startet en bevegelse for rekruttering av korsangere. Her skal de vise at korsang er medisin for mental helse og et kraftig verktøy for integrering, men aller mest moro!

Animals 44569 1280

Sangerforumet har søkt profesjonell hjelp til å bidra med råd om hvordan de skal nå et bredt publikum og skape interesse. Målet er å gjøre tilbudet synlig og gjøre det lett å finne et kor som kan passe for dem. Det utvikles en egen hjemmeside, «Finn ditt kor», som fører deg direkte til et passe kor i nærheten av der du bor. Der vil korene også etter hvert finne en verktøykasse for rekruttering.

Et viktig element i denne bevegelsen er å få kommuner, kulturliv, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv med på laget. Følg med, for dette gir nye og spennende muligheter for både kor og samarbeidspartnere!