Nyheter  Mandag 23. mars 2020

Akershus sangerforum avholder årsmøte på nettet

Siden det ikke lar seg gjøre å samles fysisk i disse dager, gjennomfører Akershus sangerforum sitt årsmøte 2020 på nettet. Det opprinnelige tidspunktet for årsmøtet er utsatt til 21. april klokka 18:30.

møte klubbe

Årsmøte

Skal du representere koret ditt på årsmøtet, må du registrere deg i dette skjemaet.

Møtet gjennomføres ved å bruke konferanseløsningen Zoom. Deltakere på møtet vil motta en peker til møtet i god tid før det starter.