Nyheter  Tirsdag 15. februar 2022

Akershus sangerforum avholder årsmøte 2022 på nettet

Årsmøtet vil bli holdt digitalt på Zoom 29. mars kl 18.30.

møte klubbe

Årsmøte

Skal du representere koret ditt på årsmøtet, må du registrere deg i dette skjemaet.

Møtet gjennomføres ved å bruke konferanseløsningen Zoom. Deltakere på møtet vil motta en peker til møtet i god tid før det starter.