Nyheter  Torsdag 23. februar 2023

Ledermøte 8. mars 2023

Akershus sangerforum ønsker velkommen til Ledermøte 8. mars kl. 1900.
Akershus musikkråd sine lokaler på Kjeller, Trondheimsveien 50E, 2007 Kjeller

Gruppe

Ledermøtet behandler regnskap for årsmøteperiodens første år. Regnskapet presenteres av Jon G. Olsen.I tillegg til den faste posten på programmet, vil styret orientere om planene for inneværende år.

På bakgrunn av informasjon som fanges opp av styrets representanter, har mange av korene våre fortsatt problemer med rekruttering av nye sangere, og særlig gjelder dette herrestemmer.

Høsten 2022 ble det etablert et forprosjekt bemannet med 3 styremedlemmer. Denne gruppen skulle utrede mulige tiltak, samt avklare hvilken rolle Akershus sangerforum kunne ta i arbeidet med å sikre bedre rekruttering til korene.

Denne gruppen har jobbet aktivt med en prosjektbeskrivelse og vil legge fram resultatet av sitt arbeid, samt en innstilling til Ledermøte om gjennomføring inkl. finansiering av et bredt anlagt rekrutteringsprosjekt. Dette er vårt viktigste prosjekt i år, og vi ber alle korene komme med innpill til prosjektgruppen. Dette kan sendes til:asfrekrutt@asfno.com

På en slik bakgrunn håper vi at mange kor, helst alle velger å stille på dette møtet.

Oversikt over kurs og tiltaksplaner for inneværende år.

Orientering om prosjekt "Digitalt kor" - Presentasjon av rekrutteringsprosjektet - Økonomikurs - Stemmeteknikk - Koret på scenen - MuseScore kurs, noteskriving - MuseScore kurs, stemmeøving
De to sistnevnte kursene arrangeres når kor melder inn et ønske.

Møtet starter med et musikalsk innslag slik vi har pleid å gjøre i forbindelse med ledermøtene. Barbershop gruppa Late Edition besøker oss, og vi gleder oss til å høre noen flotte Barbershop sanger.

Påmelding