Nyheter  Tirsdag 28. juni 2022

Stemmeteknikk for korister/solister

Akershus sangerforum inviterer til helgekurs 22.-23. oktober 2022 fra kl 11.00 - 16.00 begge dager.

Anna

Kursinnhold: Sangteknikk - Ensemblesang med solistroller - Musikalitet

Kursets varighet er 10 timer - fra kl. 11.00 – 16.00 begge dager, avbrutt av en lunsjpause og flere mindre pauser underveis. Ta med matpakke og drikke (kaffe/te ordner vi).

En selvvalgt sang du vil øve under kurset. Velg hva som helst, bare du liker sangen! Det er også en stor fordel om du kan sangen godt – gjerne utenat! Sangen skal bare være verktøyet, mens fokuset ellers rettes mot andre ting, som for eksempel sangteknikk og musikalsk formidling.
Du vil få pianoakkompagnement til sangen du synger. Du må derfor sende oss noter på forhånd (evt. fra en sangbok med enkel besifring), slik at pianisten får noe å spille etter. Da får du både musikalsk støtte og ekstra inspirasjon til å utfolde deg.

Vi skal også øve inn en felles sang tilpasset gruppen.

Maks ant. deltagere: 10 stk! Pris Kr: 1.200,- Faktura vil bli tilsendt.
Kurssted, Akershus musikkråds lokaler, Trondheimsveien 50 E, 2007 Kjeller.


Påmelding