Møre og Romsdal sangerforum
- korenes stemme i Møre og Romsdal

Velkommen til Møre og Romsdal sangerforums nettside.

Nettsiden er under oppbygging, så har du spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf. 91 56 61 65 eller mrsangerforum@gmail.com