Nyheter  Fredag 29. april 2022

Møre og Romsdal sangerforum avviklet sitt årsmøte i Molde 31. mars

Endelig kunne vi komme sammen igjen.

Etter en tid med nedstenging av samfunnet, var det kjekt endelig å få komme sammen igjen. Leder Else Marie Outzen ønsket velkommen til forsamlingen, og ønsket de tilstedeværende et godt årsmøte. For å gjøre et ekstra spiss på årsmøte hadde Bjørn Stomsvik og Egil Reiten fra Sunndal tatt med seg vafler og "graut", som ble veldig godt mottatt av deltakerne.

Etter konstitueringen overlot leder ordet til møteledere, Bjørn Stomsvik, som loset møtedeltakerne gjennom dagsorden på en på en klar og god møte.

Det ble et konstruktiv og greit gjennomført årsmøte, med gode kommentarer og innspill på årsmeldingen og handlingsplanen.

Nytt styre:
Det nye styret ser slik ut:
Leder: Else Marie Outzen
Styremedlem: Bjørn Stomsvik
Styremedlem: Lisbeth Hagen
Styremedlem: Kristine Nakken
Styremedlem: Magnar Nesbakk
Varaplassene gikk til: Egil Reiten og Else Karin Aandahl Hals

En fin sammensetning av både nye og "gamle" styremedlemmer, og leder gleder seg til å ta fatt på to nye år med et spennene styre.

Protokoll 2022