Vedtekter for Møre og Romsdal sangerforum

Vedtatt på årsmøte 16.03.2024