Styremøteprotokoller

Her ligger referat fra styremøtene i Møre og Romsdal sangerforum

Styremøter 2019

Styremøter 2020

Styremøter 2021

Styremøter 2022
Referat 01/22
Referat 02/22