Årsmøteprotokoller

Her ligger protokoller fra årsmøtene i Møre og Romsdal sangerforum

Årsmøte 2020, 8. oktober
Protokoll 2020

Årsmøte 2021,

Årsmøte 2022, 31. mars
Protokoll 2022