Tillitsvalgte

I styret i Møre og Romsdal Sangerforum sitter:

Else Marie Outzen - Leder
Bjørn Stomsvik - Nestleder
Magnar Nesbakk - Sekretær
Lisbeth Hagen
Kristine Nakken
Vara: Egil Reiten og Else Karin Aandahl Hals
Revisor: Einar Aagård