Troms sangerforum - hele fylkets korforbund

Velkommen til Troms sangerforums nye nettside

Troms sangerforum er en interesseorganisasjon for kor i Troms. Vi arrangerer kurs og andre aktiviteter for medlemmer og andre, og medlemskapet gir korene rettighet til flere støtteordninger. Det lønner seg å være organisert!

Nettsiden er under oppbygging, så har du spørsmål, så ta kontakt med oss på tlf 900 14065 eller troms.sangerforum@musikk.no.