Nyheter  Mandag 9. oktober 2023

Har øvingslokalet dårlig akustikk?

Troms musikkråd måler romakustikk i lokaler til musikkformål. Er dere ikke helt fornøyd med akustikken i øvings- eller konsertlokalet deres, så kan vi måle akustikken og lage en grundig rapport som bl.a. sier noe om hva lokalet egner seg for. Troms musikkråd har avansert måleutstyr og sertifisert personell for jobben!
Hvis dere ønsker å forbedre akustikken, kan rapporten vi skriver brukes som grunnlag for uttalelse fra akustiker og dere kan søke www.kulturrom.no om dekning av selve målejobben og påfølgende utbedringskostnader. Husk å søke først og få målingene gjort etter at dere har fått tilsagn.
Kulturrom kan støtte både målingen, forprosjektet og utbedringsarbeidet.
Til søknaden: Måling av ett rom koster kr 7 500 + evt. reise, kost og overnatting for måler. Ved flere rom kommer kr 6 000 i tillegg pr rom.

Kontakt troms@musikk.no eller tlf. 90014065 så gir vi et tilbud.

Aku utstyr