Om oss

Troms sangerforum har 28 medlemskor over hele fylket, med hovedtyngden i Tromsø-området, der vi også har vårt kontor.

Tsjekkiske sangere

Tillitsvalgte Troms sangerforum

Skjema for kordata

Korbrosjyra "Vil du synge i kor" revideres jevnlig, og derfor trenger vi oppdatert informasjon om koret ditt. Kanskje dere har en annen dirigent, kontaktperson, øvingslokale mm. Kanskje dere har et nytt og oppdatert foto vi skal bruke. Den gjeldende brosjyra finner du her.
Ingen frist.

TYPE KOR

Kryss gjerne av flere valg

OPPTAKSKRAV
KAN VI BRUKE SAMME BILDE SOM FØR?

Må være i et bildeformat (jpg/jpeg etc)