Om oss

Troms sangerforum har 29 medlemskor over hele fylket, med hovedtyngden i Tromsø-området, der vi også har vårt kontor på Tvibit.

Vil du bli medlem hos oss, så melder du koret inn i Norsk sangerforum - www.sangerforum.no.

Kontingenten i Troms koster kr 205 (kr 115 til sentralleddet og kr 90 til distriktsleddet). Medlemskap lønner seg alltid, da det gir tilgang til forskjellige tilskuddsordninger (opplæringstilskudd fra Musikkens studieforbund), momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, kopinor-avtale og mange gode avtaler.) Mer info på Norsk sangerforum.

Tsjekkiske sangere

Tillitsvalgte Troms sangerforum

Skjema for kordata

Korbrosjyra "Vil du synge i kor" revideres jevnlig, og derfor trenger vi oppdatert informasjon om koret ditt. Kanskje dere har en annen dirigent, kontaktperson, øvingslokale mm. Kanskje dere har et nytt og oppdatert foto vi skal bruke. Den gjeldende brosjyra finner du her.
Ingen frist.

TYPE KOR

Kryss gjerne av flere valg

OPPTAKSKRAV
KAN VI BRUKE SAMME BILDE SOM FØR?

Må være i et bildeformat (jpg/jpeg etc)