Styre og andre tillitsvalgte Troms sangerforum 2023 - 2027

Årsmøte 2023 valgte nytt styre i Troms sangerforum. Det nye styret ble, fra venstre: Bjørn-Leif Paulsen, Roald Karlsen (1. vara), Magdalena Solveig Robertsen, Ivar Solberg og Trond Robert Larsen. Karin Hennie Meilandstind var ikke tilstede når bildet ble tatt.

Nytt styre i 2023

Verv Navn Kommune Kor Kontaktinfo

STYRET:

Styreleder

Trond Robert Larsen

Tromsø

Sandnessund blandakor

trrlars@gmail.com

Styremedlem

Ivar E. Solberg

Tromsø

Ultima Thule

ivaresolberg@gmail.com

Styremedlem

Bjørn-Leif Paulsen

Tromsø

Aurora Borealis

bjorn-leif.paulsen@mattilsynet.no

Styremedlem

Karin Hennie Meilandstind

Skjervøy

Skjervøykoret

karinhennie@yahoo.no

Styremedlem

Magdalena Solveig Robertsen

Tromsø

Cantus Cordis

mro190@uit.no

VARA:

  1. vara

Roald Karlsen

Tromsø

Ultima Thule

  1. vara

Sigurd Sparr

Tromsø

Ultima Thule

  1. vara

Rolf Arne Broks

Senja

Steinrøysa blandakor

VALGKOMITEEN:

Leder

Randi Lise Grøholt

Tromsø

Sandnessund blandakor

Medlem

Line Ivara Nilsen Eliassen

Skjervøy

Skjervøykoret

Medlem

Sven Are Hallen

Tromsø

Aurora Borealis

REVISORER:

Revisor

Synnøve Sagatun

Tromsø

Ultima Thule

Revisor

Arne Gunnar Tveit

Tromsø

Sandnessund blandakor