Nyheter  Tirsdag 10. mai 2022

Vi trenger info til revidert korbrosjyre

Hei til medlemskorene våre. Vi holder på å revidere korbrosjyra vår, og trenger svar på noen spørsmål før 1. oktober 2022. Brosjyra gis denne gangen ut digitalt, og er et fint oppslagsverk over korene.

Vi reviderer for tida den populære korbrosjyra vår - "Vil du synge i kor", og derfor trenger vi oppdatert informasjon om koret ditt. Kanskje dere har en annen dirigent, kontaktperson, øvingslokale mm. Kanskje dere har et nytt og oppdatert foto vi skal bruke. Den gjeldende brosjyra finner du her.
Svarfrist: 1. oktober 2022.

TYPE KOR

Kryss gjerne av flere valg

OPPTAKSKRAV
KAN VI BRUKE SAMME BILDE SOM FØR?