Nyheter  Torsdag 5. oktober 2023

Vi trenger info til revidert korbrosjyre

Hei til medlemskorene våre. Vi reviderer korbrosjyra vår kontinuerlig, og trenger svar på noen spørsmål. Brosjyra gis denne gangen ut digitalt, og er et fint oppslagsverk over korene.

Korbrosjyra "Vil du synge i kor" revideres jevnlig, og derfor trenger vi oppdatert informasjon om koret ditt. Kanskje dere har en annen dirigent, kontaktperson, øvingslokale mm. Kanskje dere har et nytt og oppdatert foto vi skal bruke. Den gjeldende brosjyra finner du her.
Ingen frist.

TYPE KOR

Kryss gjerne av flere valg

OPPTAKSKRAV
KAN VI BRUKE SAMME BILDE SOM FØR?

Må være i et bildeformat (jpg/jpeg etc)