Lokale midler - Læringsmidler 2024

Har koret ditt tenkt på mulighetene for å arrangere et kurs i stemmebruk? Eller har korets medlemmer kanskje behov for en kompetanseheving innen notelesning og gehør?

Trøndelag sangerforum ønsker å støtte våre lokale lag i arbeid med prosjekter og kurs i 2024. Vi oppfordrer våre kor til samarbeid, og utlyser mulighet til å søke midler til kurs og utdanning med innleide instruktører. Eksempel på kurs kan være notekurs, regikurs, bevegelse i kor, eller dirigeringskurs for kordeltakere.

Søknadssum: max 4000,- pr kor.

Søknadsfrist: 1. februar 2024

Søknaden må gjelde et kommende kurs som avholdes før 1. desember 2024.- Trøndelag sangerforum må synliggjøres ved oppdatering på sosiale medier.

Krav til søknaden:

  • - Navn på kor og kontaktinformasjon
  • Søknadstekst
  • Kort informasjon om kurset
  • CV instruktør

Søknader behandles av styret i Trøndelag Sangerforum, og vurderes ut fra gjeldende kriterier.

Lokale lag som ikke har mottatt midler tidligere år vil stille sterkt. Endt kurs rapporteres inn 2 uker etter gjennomført kurs til Trøndelag Sangerforum på e-post: trondelag.sangerforum@musikk.no

Krav til rapportering:

  • Antall deltakere
  • Kort beskrivelse av gjennomført kurs og læringsmål.

Midler utbetales etter innsendt rapportering.

*Ordningen støtter ikke kurs/tiltak i regi av Trøndelag sangerforum eller Koralliansen