Lokale midler/konsertstøtte:

Trøndelag Sangerforum ønsker å støtte våre lokale lag med konsertstøtte også i 2022. Skal koret ditt ha konsert før jul? Vi vil gjerne støtte lag som arrangerer konsert før nyttår med en begrenset sum.

Søknadssum: 4000,-Søknadsfrist: 15.november

Krav til søknad:

  • Søknaden må gjelde en planlagt konsert innen kalenderår. Konserten skal holdes etter søknadsfrist 15. november
  • Skal gjelde et åpent arrangement
  • Konserten må arrangeres innenfor Trøndelag fylke
  • Budsjett for planlagt konsert
  • Trøndelag sangerforum må synliggjøres i annonsering, promomateriell og sosiale media i forbindelse med konsert.

Etter konserten sender dere inn en enkel rapport om gjennomføring av arrangement, frist 31.01.2023. Tilskuddet utbetales etter mottatt rapport.

Søknad sendes til trondelag.sangerforum@musikk.no


* PS. Tydeliggjort kriterier ifht frist 18.10