Lokale midler/konsertstøtte:

Trøndelag Sangerforum ønsker å støtte våre lokale lag med konsertstøtte også i 2023. Skal koret ditt ha konsert dette semesteret? Se videre for kriteriene for søknad om støtte

Søknadssum: 4000,-Søknadsfrist: 1.oktober (3 ukers påberegnet behandlingstid)

Det er satt av en begrenset pott, derfor kan ikke alle som søker regne med å få støtte. Dersom man har fått støtte tidligere kan andre søkere prioriteres i denne runden. Vi oppfordrer likevel alle til å søke.

Krav til søknad:

  • Søknaden må gjelde en planlagt konsert dette semesteret, gjennomføres før rapporteringsfrist (15.12.2023).
  • Rapport må sendes inn senest 15.12.2023
  • Skal gjelde et åpent arrangement
  • Konserten må arrangeres innenfor Trøndelag fylke
  • Budsjett for planlagt konsert
  • Beskrivelse av arrangementet (f.eks lokale, deltakere, repertoar m.m)
  • Trøndelag sangerforum må synliggjøres i annonsering, promomateriell og sosiale media i forbindelse med konsert.

Etter konserten sender dere inn en enkel rapport om gjennomføring av arrangement innen oppgitt frist. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av arrangementet, regnskap og hvordan Trøndelag sangerforum synliggjøres. Tilskuddet utbetales etter mottatt rapport. Man kan ikke regne med å få tilskudd dersom man ikke leverer rapport innen fristen.

Søknad sendes til trondelag.sangerforum@musikk.no