Organisasjon

Her vil du finne organisasjonens vedtekter og informasjon om kommende årsmøter.

Vedtekter Trøndelag sangerforum