Organisasjon

Her vil du finne organisasjonens vedtekter og informasjon om kommende årsmøter.

Årsmøtet i Trøndelag sangerforum holdes 20. mars Kl. 17.30 på Kultursenteret ISAK, Trondheim. Årsmøtet holdes i tillegg digitalt på Teams.

Meld deg på her:

Påmelding til årsmøtet 2024

Svaret ditt

Svaret ditt

Epostadressen din

Ønsker å delta digitalt (teams)

Svaret ditt

Vedtekter Trøndelag sangerforum