Tilskudd til kor

Medlemmer av Trøndelag sangerforum kan hente ut pengestøtte fra mange kilder. Har du spørsmål om tilskuddsordningene under, ta gjerne kontakt.