Nyheter  Mandag 17. april 2023

Nytt styre i Troms sangerforum

Årsmøte 2023 valgte nytt styre i Troms sangerforum. Det nye styret ble, fra venstre: Bjørn-Leif Paulsen, Roald Karlsen (1. vara), Magdalena Solveig Robertsen, Ivar Solberg og Trond Robert Larsen. Karin Hennie Meilandstind var ikke tilstede når bildet ble tatt.

Nytt styre i 2023

Det nye styret er:

Styreleder Trond Robert Larsen fra Sandnessund blandakor, Tromsø (ny)
Styremedlem Ivar Solberg fra Ultima Thule, Tromsø (gjenvalg)
Styremedlem Bjørn-Leif Paulsen fra Aurora Borealis, Tromsø (gjenvalg)
Styremedlem Magdalena Solveig Robertsen fra Cantus Cordis, Tromsø (ny)
Styremedlem Karin Hennie Meilandstind fra Skjervøykoret, Skjervøy (ny) (ikke tilstede når bildet ble tatt).