Nyheter  Tirsdag 10. mai 2022

Egnede øvelokaler for kor - hvordan vite?

Alle er enige om viktigheten av at akustikken i et rom passer til bruken av rommet, men hvordan finner man egentlig ut om øvingslokalet egner seg?

Under følger noen tips fra Norsk sangerforum og i tillegg har Troms musikkråd utstyr og kompetanse til å foreta måling av lokalet. Etter målingene får bestilleren en fyldig rapport som en akustiker kan bruke for å komme med utfyllende anbefalinger.

Men husk: Søk www.kulturrom.no om tilskudd til akustikkmåling FØR dere går igang. De kan gi 75% finansiering men målingen må ikke utføres før etter et evt. tilskudd. Og denne ordningen blir løpende behandlet.

2013 01 09 Akustikkmaling Pa Unn Hos Koret Ultima Thule 013

Håkon E. Pettersen i ferd med å måle akustikk

Men først - hva kan ditt kor sjekke uten å kontakte fagfolk:

Er rommet stort nok?
En sanger trenger minst 25 m3 plass i øverommet (er dere 20 sangere, minst 500 m3)

Takhøyde
For et kor med 13 - 30 sangere må takhøyden være minst 4,5 meter. Et kor med over 30 sangere må ha en takhøyde på minst 5 meter.

Etterklangstid
Gjennomsnittlig etterklangstid må være tilpasset rommets bruk.Her er antall sangere og hvilken sjanger koret synger avgjørende. Vi anbefaler at dirigenten foretar en vurdering i forhold til den musikalske sjangeren.

Volum og takhøyde er det aller viktigste.

Trenger dere mer hjelp, ta kontakt med Troms musikkråd eller Norsk sangerforum.

ISO 23591:2021
Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces

Kortkurs, musikklokaler
https://www.musikk.no/nmr/loka...

Kulturrom
https://www.kulturrom.no/tilsk...https://www.musikklokaler.no/