Korpakken «Rett hjem»

Rogaland sangerforum tilbyr korpakker til sine medlemskor levert på døra.

595 F16 A9 11 BE 400 D 8 D5 E 06699 FB2788 B

Dirigent Aleksandra Orzechowska-Niedziela

Kursene holdes i korets øvingslokale på en vanlig øvingskveld, sammen med korets faste dirigent. Ved å legge kurset til en ordinær korøvelse bidrar det til at hele koret får mulighet til å delta på kurset slik at alle får faglig utbytte og ny inspirasjon. Det betyr også at kurset kan gjennomføres på en forsvarlig måte innenfor gjeldene smittevernregler.

Velg fritt blant våre dyktige og erfarne kursholdere eller bruk en selvvalgt instruktør.

Dere kan velge mellom to kurspakker:
Vokalkurs «rett hjem»
Tre timer instruksjon i stemmebruk for alle stemmer, både for nybegynnere og erfarne korister.

Notekurs «rett hjem»
Tre timer instruksjon i notelesning for korister. Passer for nybegynnere og mindre erfarne notelesere.

Pris: 1000 kr
Tid: 3 timers kurs (inkl. pauser)

Se nederst på siden for mer detaljert informasjon og kriterier.

Kor som har hatt kurspakken «Rett hjem» tidligere er kjempefornøyde og skryter av ordningen!

Fyll ut søknadskjema under for å få mulighet til å være med på dette. Søknader behandles fortløpende på Rogaland sangerforums styremøter.

Søknadsskjema

Hvilket tilbud søker du støtte til?
Velg den kurslederen ditt kor ønsker å benytte:

Personopplysninger (GDPR): Ved søknad om Rett hjem må du oppgi navn og kontaktinformasjon. Personopplysninger vi får inn ved søknaden blir kun benyttet for å administrere kurset, fakturering og til rapportering. Vi oppbevarer informasjonen så lenge det er nødvendig for gjennomføring av kurset, fakturering og rapportering.

Kriterier:

  • Koret må være medlem i Rogaland sangerforum
  • Minst 75% av korets sangere skal delta (sykdom er gyldig fravær) – deltakerliste skal leveres etter kurset
  • Dirigenten skal være til stede hele kvelden, dette for å kunne forankre kunnskapen i koret i ettertid
  • Kurskvelden varer inntil 3 timer (inkl. pauser)
  • Korets leder eller dirigent har kontakt med kursholder i forkant for sikre at nødvendig utstyr finnes i øvingslokalet (f.eks. piano, projektor, tavle)

Koret inngår en avtale med Rogaland sangerforum om hvilken instruktør som ønskes og betaling av 1000 kr i egenandel. Koret skal ikke betale honorar til instruktøren. Rogaland sangerforum inngår en avtale med den aktuelle instruktøren om honorar og lengde på kurset, samt videreformidler kontakt mellom instruktøren og koret. Koret avtaler selv tidspunkt for kurset med instruktøren.

Etter gjennomført kurs skal koret levere en rapport til Rogaland sangerforum. Rapportskjema sendes ut til koret fra Rogaland sangerforum og fylles ut og sendes tilbake innen 14 dager etter gjennomført kurs.

For 2023 er det totalt kr 12 000 til fordeling som vil fordeles på 4 "Rett hjem" kurs.