Regionale tilskudd til kor

Det finnes flere nasjonale tilskuddsordninger, som f.eks. frifond og voksenopplæringsmidler. I tillegg finnes det et par regionale støtteordninger.

De regionale tilskuddordningene i Oslo er:

Amatørtilskudd
Oslo sangerforum søker dette tilskudd på vegne av alle sine medlemskor, så alt du trenger å gjøre er å levere den vanlige rapporten til Norsk Sangerforum innen 1. april, da den inneholder nødvendig dokumentasjon.

Konsertstøtteordningen

For offentlige tilgjengelige konserter i Oslo kan koret ditt søke denne ordingen. Ordningen forvaltes av Oslo musikkråd med midler fra Oslo kommune
Ordningen søkes forskuddsvis for hvert semester 15. januar og 15. august. les mer om ordningen og søk på http://www.musikk.no/oslo/tilskudd/konsertstotte.

Du finner mer om de nasjonale ordningene på Støtteordninger - Norsk sangerforum.