Nyheter  Torsdag 13. februar 2020

Kvindelige Studenters Sangforening

Kvindelige Studenters Sangforening er verdens eldste akademiske damekor. Det er opptak til koret i august hvert år.