Nyheter  Torsdag 27. april 2023

Bli med på Kor der du e´

Lørdag 16.september gjentar vi suksessen med Pop-up konserter i det offentlige rom.

333001 FA 38 A9 4 F8 D BAD9 9 E645 B645 B7 C

Etter mange positive tilbakemeldinger fra fjorårets arrangement i anledning frivillighetens år vil vi nå gjenta arrangementet. Vi vil gjennomføre Pop-Up konserter i det offentlige rom og konserter ved sykehjem i medlemskorenes nærområder. Pop-up konsertene vil være konserter f.eks. på et kjøpesenter, bysentrum eller lignende.

I Stavanger vil vi i tillegg avslutte Pop-up sekvensen med liten konsert hvor korene som deltar synger for hverandre. Det hele avsluttes med et fellesnummer.

Alle medlemskor som ønsker det kan være med på arrangementet i Stavanger, også dere som har tilhørighet i andre kommuner. Dersom dere ønsker å delta i Stavanger i stedet for egen kommune må det opplyses tydelig i påmeldingen slik at vi får en god oversikt over antall kor det skal legges til rette for i Stavanger.

Ønsket er å fremme korsang i regionen, spre sangglede og vise frem medlemskorene våre!

Påmeldingsfrist 29.mai