Nyheter  Onsdag 17. januar 2024

Årsmøte i Rogaland sangerforum

Torsdag 7. mars kl 18:00-20:00 avholder Rogaland sangerforum årsmøte med påfølgende medlemsmøte.

Kontorbygningen

Årsmøtet holdes i Rogaland musikkråds lokaler i Sandvigå 7, 4007 Stavanger (inngang fra kaien).

Nærmeste parkering er p-huset P-Arketten.

Vi oppfordrer alle medlemskor til å stille med representanter på årsmøtet. Inntil to representanter fra hvert kor har stemmerett, hver representant har en stemme.

Påmelding årsmøte Rogaland sangerforum

Møter som

Personopplysninger (GDPR): Ved påmelding må du oppgi navn, kontaktinformasjon og organisasjonstilhørighet. Personopplysninger vi får inn ved påmelding blir kun benyttet for å administrere årsmøtet. Opplysningene beholdes og vil kun bli benyttet til historikk av Rogaland sangerforum.