Sangteknikk i koret - vokalopplæring for dirigenter

Trøndelag sangerforum og Koralliansen inviterer til helgekurset "Sangteknikk i koret - vokalopplæring for dirigenter" med sangpedagog, dirigent og sanger Gunnhild Hasund.


"Et kor er som et fotballag, vi er ikke bedre enn vårt svakeste ledd. Derfor må det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle hvert enkelt kormedlem. Hvordan kan vi "diagnostisere" koret, og hvordan implementere rett verktøy for å løse problemet?

Som dirigent er det nyttig å ha kunnskap om gode sangteknikkøvelser samt kunnskap om hva man skal lytte etter. På kurset får du demonstrert og prøvd ut konkrete øvelser for:

  • Verktøy for en god koroppvarming
  • Arbeid med pust og støtte
  • Vokalplassering og klang
  • Lytting og intonasjon

På kurset vil vi lage et kor og hver dirigent får øve inn og korrigere koret der det trengs. Derfor må hver dirigent ta med en enkel korsats de vil øve inn med koret.

FB IMG 1637223030545

Gunnhild Hasund er utdannet lektor i musikk ved NTNU Institutt for musikk. Til daglig driver og underviser hun i Gunnhild Hasunds Musikkskole. Hun startet musikkskolen i 2010 med et ønske om at alle som vil synge, skal få lov å synge. Hun har elever i alle aldre. Både barn, ungdom og voksne. Hun dirigerer og arrangerer for 2 kor.

Gunnhild er opptatt av at sangteknikk skal være lett å forstå og lære. Alle som har en stemme kan lære å bruke den på best mulig måte. Det å synge er fortsatt det gøyeste hun vet, og hun er så glad for at hun får jobbe med akkurat sang hver eneste dag!

Praktisk kursinfo:

Kurset holdes i Trondheim, sted vil bli annonsert

Dato: Helgekurs 17.-18. september

Klokkeslett: 10-16 (begge dagene)

Pris: kr 600,-

Påmelding innen 15. august

Påmeldingsskjema

Påmelding er bindende