Påbyggingskurs for kordirigenter høsten 2022

Til høsten - 30.09.-01.10.22 tilbyr vi et skreddersydd påbyggingskurs for dirigenter som f.eks. har hatt korledelse som biutdannelse fra Musikkonservatoriet, eller som bare trenger et oppfriskningskurs i kordireksjon. Kurset blir med øvingskor.
Tider: Fredag fra kl.16.00 - 21.00 og lørdag fra kl.10.00-15.30.

Ivar Solberg

Les mer om kursinnhold og temaer her:

TEMAER:

- Hvordan dirigenten med sin dirigering kan påvirke hvordan koristene synger.
- Hvordan bedre sangernes vokale ferdigheter
- Hvordan kan dirigenten gjøre en framføring interessant også i et lavterskelkor.
- Analytican hearing/ functional listening

Dirigering/gestikk:

- Loddrett/vannrett dirigering
- Symmetrisk/asymetrisk dirigering
- Legato/staccato
- Med/uten friksjon
- Vokal dirigering
- Dynamikk, rubato, agogikk.

Vokalopplæring:

Formål: Å forbedre klang, intonasjon og uttrykk

- Vokaldanning, vokalutjevning, vokallengde, overtoner
- Luftstrøm/flyt
- Legato
- Forberedelse av ansats
- Ansatstyper
- Resonans/klangplassering

Metode:

- Oppvarmingssekvensen som arena for teknisk trening.
- Involveringspedagogikk
- Bevisstgjøring gjennom lytting
- Imitasjonsmetoden

Meld deg på her:

JEG MELDER MEG PÅ DETTE KURSET
ER DU DIRIGENT ELLER SANGER?
ER DU STUDENT UNDER 26 ÅR?
VIL KORET DITT VÆRE ØVINGSKOR (NB - gjelder kun for dirigentkursene)

Husk både gatenavn, postnummer og poststed

BINDENDE PÅMELDING - BETINGELSER

Ved avbud mindre enn 14 dager før kursstart, MÅ kursavgiften betales i sin helhet. Unntak er ved sykdom - hvis sykemelding eller legeattest framlegges.

Personnummer er IKKE nødvendig

HVEM BETALER

Hvis koret skal betale, må vi ha faktura-adresse, kontaktperson og e-post til koret.

Fylles ut kun hvis koret skal betale. Vi trenger korets navn, postadresse og e-post til koret.