Nyheter  Tirsdag 10. mai 2022

Ukrainske sanger

Her kan du laste ned ukrainske sanger gratis.

https://musescore.com/user/309...

Språkrådet har egne retningslinjer for transkripsjon av det ukrainske språket. På deres nettsted ligger det en oversikt over det hvordan vi uttaler de forskjellige språklydene. Her viser de også til eksempler. Dette kan hjelpe deg når du skal synge ukrainske sanger.

Transkripsjon av ukrainskhttps://www.sprakradet.no/