Nyheter  Mandag 11. januar 2021

Troms sangerforum med lavere kontingent

Styret i Troms sangerforum vedtok på siste møte å redusere den regionale medlemskontingenten! Så fra 2021 blir det 30 kroner billigere pr hode å være medlem, hvis årsmøtet i 2021 godkjenner det, noe vi ikke har grunn til å tvile på. Vi holder dere orientert!